Website Trường Cao Đẳng Giao thông Vận Tải Trung Ương V (Tên cũ Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II)

Kế hoạch tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Ngày đăng: 31/01/2022 18:25

    QUY TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

 

SỐ, KÝ HIỆU

LOẠI VĂN BẢN

CƠ QUAN BAN HÀNH

TRÍCH YẾU CỦA VĂN BẢN

NGÀY BAN HÀNH

LINK TẢI

936/KH-CĐGTVTTW V

Kế hoạch

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

Kế hoạch thực hiện tự kiểm định chất lượng Nhà trường năm 2017

16/09/2017

Tại đây

1276/QĐ-CĐGTVTTW V

Quyết định

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

Ban hành Kế hoạch thực hiện tự kiểm định chất lượng Nhà trường năm 2018

06/11/2018

Tại đây

1160/QĐ-CĐGTVTTW V

Quyết định

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

Ban hành Kế hoạch tự kiểm định chất lượng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V năm 2019

07/10/2019

Tại đây

862/QĐ-CĐGTVTTW V

Quyết định

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

Ban hành Kế hoạch tự đánh giá chất lượng GDNN Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V năm 2020

13/7/2020

Tại đây

506/KH-CĐGTVTTW V

Kế hoạch

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

Ban hành Kế hoạch thực hiện tự đánh giá chất lượng GDNN năm 2021

17/5/2021

Tại đây

522/KH-CĐGTVTTW V Kế hoạch Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V Ban hành Kế hoạch thực hiện tự đánh giá chất lượng GDNN năm 2022 22/4/2022 Tại đây
564/KH-CĐGTVTTW V Kế hoạch Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V Ban hành Kế hoạch thực hiện tự đánh giá chất lượng GDNN năm 2023 24/4/2023 Tại đây

(Đang cập nhật dữ liệu)

Tin khác
Liên kết website
Bình chọn

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGÀNH NGHỀ THEO PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN NĂM 2022

 • 60%
  67
 • 60%
  43
 • 60%
  41
 • 60%
  99
Thống kê truy cập
Đang Online
6
Hôm nay
2,037
Trong tháng
70,834
Tổng truy cập
116,343,444