Website Trường Cao Đẳng Giao thông Vận Tải Trung Ương V (Tên cũ Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II)

Liên hệ

Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II

Đia chỉ:
28 Ngô Xuân Thu, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Điện thoại:
02363770363
Giờ làm việc:
24/7
Email:
caodanggtvt2@caodanggtvt2.edu.vn