Website Trường Cao Đẳng Giao thông Vận Tải Trung Ương V (Tên cũ Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II)

Thông tin tuyển sinh

Tên trường: Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V; Mã trường: CDT0402

Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển năm 2022_Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

Kèm theo: Danh mục ngành nghề + Mã ngành và Link đăng ký xét tuyển trực tuyến

Ban hành Quy chế Tuyển sinh năm 2022

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp năm 2022 quy định về tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng hệ chính quy của Trường; tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Tuyển sinh và các Ban giúp việc; xử lý thông tin phản ánh vi phạm quy chế và chế độ báo cáo, lưu trữ; khen thưởng và xử ký vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến tuyển sinh. (Quyết định 1434/QĐ-CĐGTVTTW V, 31/12/2021 của Hiệu trưởng)

Liên kết website
Bình chọn

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGÀNH NGHỀ THEO PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN NĂM 2022

 • 60%
  40
 • 60%
  41
 • 60%
  41
 • 60%
  43
Thống kê truy cập
Đang Online
17
Hôm nay
1,715
Trong tháng
92,766
Tổng truy cập
113,460,264