Website Trường Cao Đẳng Giao thông Vận Tải Trung Ương V (Tên cũ Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II)

Bồi dưỡng nghiệp vụ

Update: 01/7/2019

TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN - CẤP CHỨNG NHẬN

Thường xuyên tổ chức các lớp BDNV theo yêu cầu của Quý cơ quan, đơn vị và cá nhân.

STT NGHIỆP VỤ ĐÀO TẠO
1  Nghiệp vụ Tuần tra Đường bộ
2  Nghiệp vụ Khảo sát Địa hình
3  Nghiệp vụ Khảo sát Địa chất
4  Nghiệp vụ Quản lý Thiết bị thi công
5  Nghiệp vụ Quản lý xây dựng
6  Nghiệp vụ An toàn đường bộ
7  Tổ chức nâng bậc thợ công nhân kỹ thuật
8  Nghiệp vụ Hạt trưởng, Hạt phó quản lý cầu đường bộ
9  Nghiệp vụ Kỹ thuật trắc địa bằng máy toàn đạc điện tử
10  Nghiệp vụ Quản lý, xây dựng và duy tu sửa chữa, bảo dưỡng công trình xây dựng
11  Nghiệp vụ Kiểm định, đánh giá chất lượng trong xây dựng công trình
12  Nghiệp vụ Quản lý bảo dưỡng đường giao thông nông thôn
13  Nghiệp vụ Quản lý bảo dưỡng cầu treo dân sinh
14  Nghiệp vụ Quản lý, xây dựng và duy tu sửa chữa cầu, đường bộ
15  Nghiệp vụ Kinh doanh thương mại
16  Nghiệp vụ Quản lý kho hàng
17  Nghiệp vụ Logistic
18  Nghiệp vụ Bảo hộ lao động
19  Nghiệp vụ Kế toán
20  Nghiệp vụ Phiên dịch tiếng Anh
21  Nghiệp vụ Dịch vụ pháp lý
22  Nghiệp vụ Công tác dự toán và thanh quyết toán công trình
23  Nghiệp vụ Quản lý, xây dựng và bảo dưỡng công trình giao thông đường sắt
24  Nghiệp vụ Quản lý kinh doanh xăng dầu và gas
25  Nghiệp vụ Quản trị Kinh doanh vận tải đường bộ
26  Nghiệp vụ Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ
27  Nghiệp vụ Phân tích và kiểm định vật liệu xây dựng
28  Bồi dưỡng Nâng cao nhận thức luật giao thông đường bộ và lái xe phòng vệ
29  Tổ chức đào tạo lại, đào tạo nâng cao theo yêu cầu của Doanh nghiệp
30  Tổ chức Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chuyên ngành Đường bộ


 

Liên kết website
Bình chọn

Theo bạn, giao diện website Trường Cao Đẳng Giao thông vận tải Trung ương V như thế nào?

 • 60%
  133
 • 60%
  313
 • 60%
  404
 • 60%
  60
Thống kê truy cập
Đang Online
10
Hôm nay
766
Trong tháng
23,032
Tổng truy cập
112,110,993