Website Trường Cao Đẳng Giao thông Vận Tải Trung Ương V (Tên cũ Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II)

Nghiên cứu khoa học

Kế hoạch tổ chức đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường "Nghiên cứu sử dụng Ispring Suite thiết kế bài giảng E-Learning và Moodle thiết kế website hỗ trợ việc giảng dạy và tự học tại Trường cao đẳng GTVT Trung ương V", mã số ĐT22-02 24/05/2023
Kế hoạch tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ "Nghiên cứu thiết kế chế tạo bê tông từ nguồn vô nhuyễn thể phế thải ứng dụng trong xây dựng hạ tầng giao thông ven biển và hải đảo", mã số DT223008 24/05/2023
Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài KH&CN cấp Bộ DT223008 24/05/2023
Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường ĐT22-02 24/05/2023
Hội thảo (lần 2) đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022 “Nghiên cứu thiết kế chế tạo bê tông từ nguồn vỏ nhuyễn thể phế thải ứng dụng trong xây dựng hạ tầng giao thông ven biển và hải đảo”, mã số DT223008. 12/05/2023
HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ - MÃ SỐ DT223031 28/02/2023
Thông báo họp HĐ NT cấp cơ sở ĐT KH&CN cấp Bộ DT203015 04/03/2021
Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu ảnh hưởng của tải trọng lặp đến một số tính chất của bê tông tính năng cao và ứng dụng trong các kết cấu bê tông cốt thép ở vùng ven biển Việt Nam”, mã số DT203016. 15/01/2021
Thông báo họp Hội đồng Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài Khoa học & Công nghệ cấp Bộ DT1203016 05/01/2021
Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ - Mã số DT194072 21/12/2020
Liên kết website
Bình chọn

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGÀNH NGHỀ THEO PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN NĂM 2022

 • 60%
  48
 • 60%
  42
 • 60%
  41
 • 60%
  47
Thống kê truy cập
Đang Online
5
Hôm nay
4,431
Trong tháng
4,431
Tổng truy cập
115,238,906