Website Trường Cao Đẳng Giao thông Vận Tải Trung Ương V (Tên cũ Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II)

Báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Ngày đăng: 31/01/2022 18:10

      QUY TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG_THỰC HIỆN TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

    BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

 

SỐ, KÝ HIỆU

LOẠI VĂN BẢN

CƠ QUAN BAN HÀNH

TRÍCH YẾU CỦA VĂN BẢN

NGÀY BAN HÀNH

LINK TẢI

../BC-CĐGTVTTW V

Báo cáo

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

 Báo cáo tự đánh giá chất lượng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V năm 2017

12/2017

Đang cập nhật

../BC-CĐGTVTTW V

Báo cáo

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

 Báo cáo tự đánh giá chất lượng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V năm 2018

12/2018

Đang cập nhật

../BC-CĐGTVTTW V

Báo cáo

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

 Báo cáo tự đánh giá chất lượng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V năm 2019

12/2019

Đang cập nhật

../BC-CĐGTVTTW V

Báo cáo

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

 Báo cáo tự đánh giá chất lượng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V năm 2020

12/2020

Đang cập nhật

../BC-CĐGTVTTW V

Báo cáo

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

 Báo cáo tự đánh giá chất lượng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V năm 2021

12/2021

Đang cập nhật

(Đang cập nhật dữ liệu)

Tin khác
Liên kết website
Bình chọn

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGÀNH NGHỀ THEO PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN NĂM 2022

 • 60%
  67
 • 60%
  43
 • 60%
  41
 • 60%
  99
Thống kê truy cập
Đang Online
11
Hôm nay
1,663
Trong tháng
70,460
Tổng truy cập
116,343,070