Website Trường Cao Đẳng Giao thông Vận Tải Trung Ương V (Tên cũ Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II)

Quy trình tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Ngày đăng: 31/01/2022 18:05

QUY TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

 

STT

QUY TRÌNH

 TỰ ĐÁNH GIÁ 

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1

Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo

Phòng Đảm bảo chất lượng và Khoa học công nghệ

 Quyết định thành lập.

2

Phân công đơn vị chủ trì thực hiện tự đánh giá chất lượng.

Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Phòng Đảm bảo chất lượng và Khoa học công nghệ

 Lập kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp;

 Thu thập, xử lý hồ sơ minh chứng;

 Tổng hợp, báo cáo (Phụ lục 3,4 - Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH);

 Lấy ý kiến và trình thông qua Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo

Phòng Đào tạo

3

Thông qua báo cáo tự đánh giá chất lượng.

Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo

Hội đồng tự đánh giá chất lượng GDNN

 Báo cáo (Phụ lục 3 - Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH)

 Báo cáo (Phụ lục 4 - Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH)

Phê duyệt báo cáo tự đánh giá chất lượng.

Lãnh đạo trường

4

Công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng.

Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo

Lãnh đạo trường

 Báo cáo (Phụ lục 3 - Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH)

 Báo cáo (Phụ lục 4 - Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH)

Gửi báo cáo kết quả về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Đà Nẵng.

Phòng Đảm bảo chất lượng và Khoa học công nghệ

 Báo cáo (Phụ lục 5, Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH) (trước 25/12 hàng năm)

Tin khác
Liên kết website
Bình chọn

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGÀNH NGHỀ THEO PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN NĂM 2022

 • 60%
  67
 • 60%
  43
 • 60%
  41
 • 60%
  99
Thống kê truy cập
Đang Online
8
Hôm nay
1,732
Trong tháng
70,529
Tổng truy cập
116,343,139