Website Trường Cao Đẳng Giao thông Vận Tải Trung Ương V (Tên cũ Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II)

Báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Ngày đăng: 31/01/2022 18:15

     QUY TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG_THỰC HIỆN TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

 

SỐ, KÝ HIỆU

LOẠI VĂN BẢN

CƠ QUAN BAN HÀNH

TRÍCH YẾU CỦA VĂN BẢN

NGÀY BAN HÀNH

LINK TẢI

../BC-CĐGTVTTW V

Báo cáo

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

Báo cáo tự đánh giá chất lượng năm 2017

15/12/2017

Tại đây

1471/BC-CĐGTVTTW V

Báo cáo

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

Báo cáo tự đánh giá chất lượng năm 2018

15/12/2018

Tại đây

1506/BC-CĐGTVTTW V

Báo cáo

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

Báo cáo tự đánh giá chất lượng năm 2019

13/12/2019

Tại đây

1622/BC-CĐGTVTTW V

Báo cáo

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

Báo cáo tự đánh giá chất lượng năm 2020

14/12/2020

Tại đây

1190/BC-CĐGTVTTW V

Báo cáo

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

Báo cáo tự đánh giá chất lượng năm 2021

14/12/2021

Tại đây

17080/BC-CĐGTVTTW V Báo cáo Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V Báo cáo tự đánh giá chất lượng năm 2022 15/12/2022 Tại đây

(Đang cập nhật dữ liệu)

Tin khác
Liên kết website
Bình chọn

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGÀNH NGHỀ THEO PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN NĂM 2022

 • 60%
  67
 • 60%
  43
 • 60%
  41
 • 60%
  99
Thống kê truy cập
Đang Online
8
Hôm nay
1,654
Trong tháng
70,451
Tổng truy cập
116,343,061