Website Trường Cao Đẳng Giao thông Vận Tải Trung Ương V (Tên cũ Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II)

Công trình - Xây dựng (Đào tạo trình độ Cao đẳng)

Ngày đăng: 24/04/2017 02:19

Cao đẳng , Trung cấp : Đào tạo theo phương thức tích lũy Môdun. Thời gian đào tạo có thể rút ngắn so với chương trình đào tạo, tùy thuộc vào khả năng và năng lực của người học.

 • Cao đẳng : 2 - 2,5 năm;
 • Trung cấp : 12 - 18 tháng;
 • Sơ cấp : 3 - 4,5 tháng;

TT

Ngành, nghề

Kiến thức/kỹ năng được trang bị

Vị trí việc làm

sau khi tốt nghiệp

I

Công trình – Xây dựng

1

Công nghệ kỹ thuật Giao thông

(Cao đẳng)

Có kiến thức nền tảng cơ bản phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng giải quyết các vấn đề: Quản lý dự án, thi công xây dựng công trình giao thông, thí nghiệm, kiểm định chất lượng, khai thác và bảo trì các công trình giao thông

Kỹ sư thực hành CNKT Giao thông, làm việc tại các vị trí: cán bộ kỹ thuật, chỉ huy thi công, tư vấn thiết kế trong các đơn vị, ban quản lý, công ty, trung tâm thuộc lĩnh vực xây dựng công trình giao thông…

2

Xây dựng cầu - đường bộ

(Tổ chức đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp)

Có kiến thức nền tảng cơ bản phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng giải quyết các vấn đề: Quản lý dự án, thi công công trình cầu và đường bộ; tư vấn, giám sát, thí nghiệm, kiểm định đánh giá chất lượng công trình cầu và đường bộ.

Kỹ sư thực hành Xây dựng cầu - đường bộ làm việc tại các vị trí: cán bộ kỹ thuật, chỉ huy thi công, tư vấn thiết kế trong các đơn vị, ban quản lý, công ty, trung tâm thuộc lĩnh vực xây dựng các công trình cầu và đường bộ, …

3

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

(Cao đẳng)

Có kiến thức nền tảng cơ bản phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng giải quyết các vấn đề: Quản lý dự án, sản xuất, kinh doanh; tư vấn, giám sát, kiểm soát chất lượng vật liệu xây dựng, thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình và thi công các dự án công trình.

Kỹ sư thực hành Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng làm việc tại các vị trí: Tư vấn giám sát, quản lý, kiểm soát chất lượng vật liệu, thí nghiệm viên và thi công các dự án xây dựng; Cán bộ kỹ thuật tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng; nhân viên kỹ thuật tại các cơ quan quản lý nhà nước và viện nghiên cứu về lĩnh vực xây dựng cơ bản, vật liệu xây dựng…

4

Công nghệ Kỹ thuật trắc địa

(Tổ chức đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp)

Có kiến thức nền tảng cơ bản phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng giải quyết các vấn đề: Đo đạc, khảo sát và triển khai bản vẽ ra thực địa, định vị chính xác các công trình xây dựng bằng những kỹ thuật hiện đại như toàn đạc điện tử và hệ thống định vị bằng vệ tinh (GPS).

Kỹ sư thực hành CNT Trắc địa làm việc tại các vị trí: kỹ thuật viên hoặc tổ trưởng phụ trách công tác trắc địa tại các phòng kỹ thuật, tổ kỹ thuật hiện trường các đơn vị xây dựng; Đội khảo sát địa hình của các công ty khảo sát thiết kế; Các xí nghiệp địa hình, địa chính…

5

Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ (Tổ chức đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp)

Có kiến thức nền tảng cơ bản phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng giải quyết các vấn đề: Quản lý khai thác hệ thống giao thông vận tải; quản lý, kiểm soát chất lượng vật liệu, cấu kiện xây dựng, thí nghiệm kiểm định chất lượng thi công các dự án cầu và đường bộ.

Kỹ sư thực hành Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ làm việc tại các ban quản lý dự án xây dựng cầu đường bộ, các cơ quan, đơn vị, các phòng/trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng, kiểm định đánh giá chất lượng công trình cầu đường bộ, công ty xây dựng, công ty tư vấn thiết kế, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng…

6

Xây dựng và bảo dưỡng công trình giao thông đường sắt

(Tổ chức đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp)

Có kiến thức nền tảng cơ bản phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng giải quyết các vấn đề: Quản lý, thi công, khai thác dự án giao thông đường sắt; thí nghiệm, kiểm định, đánh giá chất lượng, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa công trình cầu đường sắt.

Kỹ sư thực hành Xây dựng và bảo dưỡng công trình giao thông đường sắt làm việc trong các công ty quản lý đường sắt, công ty xây dựng công trình đường sắt nói riêng và các công ty xây dựng công trình giao thông với các vị trí làm việc như: Thi công, lắp đặt đường sắt, đường ngang; Bảo dưỡng, sửa chữa đường sắt, đường ngang;  Lắp đặt và thay ghi; Thi công, sửa chữa cầu, cống, hầm đường sắt;  Bảo dưỡng, sửa chữa cầu, cống hầm đường sắt; Thi công các hạng mục công trình khác của hạ tầng kỹ thuật giao thông vận tải.

7

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng  (Tổ chức đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp)

Có kiến thức nền tảng cơ bản phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng giải quyết các vấn đề: Tổ chức quản lý, giám sát và thi công các công trình xây dựng; sử dụng được các loại máy, dụng cụ và một số thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực xây dựng. Tính được khối lượng, vật liệu, nhân công và tổ chức thi công.

Kỹ sư thực hành CNKT Công trình xây dựng làm việc tại các vị trí: Nhân viên kỹ thuật, làm nhóm trưởng hay tổ trưởng, cán bộ kỹ thuật, quản lý, thuộc lĩnh vực xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thuộc các doanh nghiệp xây dựng; Tự tổ chức tổ/nhóm thợ thực hiện các công việc của nghề xây dựng.

8

Xây dựng công trình thủy (Cao đẳng)

Có kiến thức nền tảng cơ bản phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng giải quyết các vấn đề: Quản lý, điều hành và thi công các công trình thủy như: đê, đập, kè, tường chắn, cầu, cống, kênh mương và các công trình trên kênh; quản lý – khai thác công trình thủy, xây dựng cơ bản.. và sử dụng các phần mềm chuyên dụng cho ngành nghề,...

Kỹ sư thực hành Xây dựng công trình thủy làm việc tại các vị trí: Nhân viên kỹ thuật, làm nhóm trưởng hay tổ trưởng, cán bộ kỹ thuật, quản lý, thuộc lĩnh vực xây dựng nói chung và xây dựng công trình thủy nói riêng; Tự tổ chức tổ/nhóm thợ thực hiện các công việc của nghề xây dựng và xây dựng công trình thủy

9

Quản lý xây dựng (Cao đẳng)

Có kiến thức nền tảng cơ bản phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng giải quyết các vấn đề: Lập, đánh giá và quản lý các loại dự án đầu tư xây dựng; Khả năng quản lý vốn đầu tư, đo bóc tiên lượng, lập dự toán công trình xây dựng;  Lập được các hồ sơ mời thầu, dự thầu, hồ sơ thanh quyết toán và hoàn công công trình; Lập kế hoạch, tổ chức quản lý và chỉ đạo thi công công trình xây dựng.

Kỹ sư thực hành Quản lý xây dựng làm việc tại các vị trí: Nhân viên kỹ thuật, nhóm trưởng hay tổ trưởng, cán bộ quản lý, ... tại các ban quản lý dự án, trong phòng kỹ thuật của công ty, xí nghiệp, hoặc công trường xây dựng, .... ....có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn

Tin khác
Liên kết website
Bình chọn

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGÀNH NGHỀ THEO PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN NĂM 2022

 • 60%
  40
 • 60%
  42
 • 60%
  41
 • 60%
  43
Thống kê truy cập
Đang Online
5
Hôm nay
588
Trong tháng
130,966
Tổng truy cập
113,636,089