Website Trường Cao Đẳng Giao thông Vận Tải Trung Ương V (Tên cũ Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II)

Quản lý - Dịch vụ (Đào tạo trình độ Cao đẳng)

Ngày đăng: 24/04/2017 02:12

Cao đẳng , Trung cấp : Đào tạo theo phương thức tích lũy Môdun. Thời gian đào tạo có thể rút ngắn so với chương trình đào tạo, tùy thuộc vào khả năng và năng lực của người học.

 • Cao đẳng : 2 - 2,5 năm;
 • Trung cấp : 12 - 18 tháng;
 • Sơ cấp : 3 - 4,5 tháng;

TT

Ngành, nghề

Kiến thức/kỹ năng được trang bị

Vị trí việc làm

sau khi tốt nghiệp

V

Quản lý – Dịch vụ

1

Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ

(Tổ chức đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp)

 

Có kiến thức nền tảng cơ bản phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng giải quyết các vấn đề: Lập được kế hoạch về nhân sự, kế hoạch sử dụng vốn,… tại các bộ phận sản xuất kinh doanh; Tổ chức điều tra, nghiên cứu thị trường, xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch vận chuyển; khai thác hiệu quả phương tiện vận tải, vật tư kỹ thuật của doanh nghiệp vận tải; Ứng dụng được công nghệ thông tin hiện đại trong quản lý kinh doanh của doanh nghiệp vận tải.

Cử nhân thực hành Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ làm việc tại các vị trí: Cán bộ quản lý đội xe, cán bộ điều độ chuyên trách, cán bộ phòng kế hoạch vận tải, phòng kinh doanh, quản lý nhân sự, doanh nghiệp kinh doanh vận tải hoặc các đơn vị vận tải trực thuộc các doanh nghiệp sản xuất.

2

Quản trị kinh doanh xăng dầu và gas (Cao đẳng, sơ cấp)

Có kiến thức nền tảng cơ bản phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng giải quyết các vấn đề: Tham gia nghiên cứu thị trường doanh nghiệp; đề xuất các biện pháp khai thác sử dụng có hiệu quả phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ kinh doanh xăng dầu và gas; Thực hiện được các nghiệp vụ theo quy trình bán hàng văn minh tại các cửa hàng xăng dầu va gas; giao nhận xăng dầu tại kho và trên các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường ống; đo tính xác định được khối lượng giao nhận và mức độ hao hụt xăng dầu, gas trong quá trình tồn chứa, giao nhận, vận chuyển.

Cử nhân thực hành làm việc tại các vị trí: quản lý kho, cửa hàng, đại lý xăng dầu, gas như trưởng, phó kho, cửa hàng, đại lý; trưởng, phó ca, tổ; Nhân viên làm việc tại phòng kinh doanh, phòng hàng hóa, phòng hóa nghiệm, phòng kho vận; Nhân viên làm việc tại các tổ, đội trong kho xăng dầu va gas; Nhân viên bán lẻ xăng dầu, nhân viên kinh doanh gas.

3

Dịch vụ pháp lý

(Tổ chức đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp)

 

Có kiến thức nền tảng cơ bản phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng giải quyết các vấn đề:  Cung cấp kiến thức tổng hợp về hệ thống pháp luật Việt Nam; Có khả năng hiểu và phân tích được những quy định của pháp luật; Vận dụng những quy định của pháp luật vào thực hiện các dịch vụ tư vấn pháp lý, thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến pháp luật của các cơ quan, tổ chức

Cử nhân thực hành Dịch vụ pháp lý làm việc tại các ban tư pháp, phòng pháp chế, thanh tra, văn phòng, các tổ chức xã hội, đặc biệt là các tổ chức xã hội – nghề nghiệp có liên quan đến việc cung ứng các dịch vụ pháp lý như: Hội Luật gia, Đoàn Luật sư, phòng công chứng, văn phòng luật sư, cán bộ tư pháp, hộ tịch, địa chính, nhà đất, thư ký toà án, thẩm tra viên…nhân viên pháp chế, tổ chức hành chính nhân sự cho tất cả các loại hình doanh nghiệp,...cán bộ, chuyên viên tại các các đơn vị hành chính địa phương

4

Bảo hộ lao động (Cao đẳng)

Có kiến thức nền tảng cơ bản phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng giải quyết các vấn đề: Điều tra, khảo sát, phân tích, đánh giá và quản lý tổng hợp môi trường lao động; đề xuất các giải pháp công nghệ xử lý nóng, bụi, ồn, rung, … trong quá trình sản xuất; loại trừ các yếu tố nguy hiểm gây tai nạn lao động, sự cố trong sản xuất và các yếu tố độc hại gây bệnh nghề nghiệp.

Kỹ sư thực hành Bảo hộ lao động làm việc tại các vị trí: cán bộ bảo hộ lao động tại các phòng ban, bộ phận bảo hộ lao động, bộ phận kỹ thuật, phòng tổ chức lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; Cán bộ giám sát an toàn hiện trường; Kỹ thuật viên tại các phòng thí nghiệm hoặc xưởng thực hành  huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động, các tổ chức có cung cấp dịch vụ huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động.

5

Quản lý kho hàng (Trung cấp)

Có kiến thức nền tảng cơ bản phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng giải quyết các vấn đề: Xây dựng và tổ chức thực hiện, kiểm tra, kiểm soát, quản lý kho hàng; khai thác hiệu quả phương tiện trưng bày, bảo quản hàng hóa tại các địa điểm bán hàng, tại các kho hàng của doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị; Thu thập, xử lý và phân phối thông tin theo yêu cầu công tác quản lý; vận dụng được công nghệ thông tin trong quản lý kho hàng hóa; Bố trí, thiết kế cấu trúc kho bãi và các phương tiện cất trữ, bốc xếp hàng trong kho; Quản lý nhập, xuất hàng và kiểm kê được hàng hóa tại kho; Hướng dẫn và kiểm soát các hoạt động xếp dỡ hàng tại kho, bãi của doanh nghiệp.

 

Cử nhân thực hành Kế toán quản trị kho bãi làm việc với chức năng của một kế toán viên tại: các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các tổ chức kinh doanh,…; Nhân viên thu ngân, kế toán kho, thủ quỹ, thủ kho,…; Nhân viên quản lý kho hàng của các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp thương mại, các các công ty kho vận, các trạm trung chuyển hàng hóa, các tổ chức nhận dịch vụ trung chuyển hàng hóa,…

 

Liên kết website
Bình chọn

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGÀNH NGHỀ THEO PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN NĂM 2022

 • 60%
  40
 • 60%
  42
 • 60%
  41
 • 60%
  43
Thống kê truy cập
Đang Online
217
Hôm nay
536
Trong tháng
130,914
Tổng truy cập
113,636,037