Website Trường Cao Đẳng Giao thông Vận Tải Trung Ương V (Tên cũ Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II)

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày đăng: 03/04/2019 16:25
Ngày 18 tháng 01 năm 2019, Đảng ủy Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Toàn cảnh Hội nghị

          Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Phương Dung - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí trong BCH Đảng ủy; Ban Giám hiệu; BCH Công Đoàn; BCH Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; cùng toàn thể đảng viên và cán bộ chủ chốt trong trường.

          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Phương Dung đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị nghiêm túc trong học tập, tích cực thảo luận để hiểu sâu sắc hơn về nội dung của Nghị quyết. Sau Hội nghị, các Chi bộ tiếp tục tổ chức học tập, xây dựng chương trình hành động; hướng dẫn cán bộ, đảng viên viết thu hoạch kết quả học tập; vận dụng sáng tạo chủ trương của Nghị quyết vào nhiệm vụ chính trị của đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết.

Đồng Chí Nguyễn Thị Phương Dung - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

          Tại hội nghị, đại biểu tham dự được quán triệt các nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban chấp hành Trung ương khóa XII:

          Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

        Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương;

          Kết luận số 37-KL/TW của Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tình hình kinh tế - xã hội hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Võ Tâm, trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy giới thiệu nội dung các chuyên đề của Nghị quyết

          Các nghị quyết, quy định, kết luận được thông qua tại Hội nghị Trung ương Tám (khóa XII) lần này có ý nghĩa quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng./.

Tin và ảnh: Nguyễn Văn Nam

Ban Tuyên giáo Đảng ủy

Tin khác
Liên kết website
Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II thế nào?

 • 60%
  120
 • 60%
  312
 • 60%
  402
 • 60%
  52
Thống kê truy cập
Đang Online
3
Hôm nay
74
Trong tháng
14,188
Tổng truy cập
111,855,218