Website Trường Cao Đẳng Giao thông Vận Tải Trung Ương V (Tên cũ Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II)

Trường Cao đẳng GTVT Trung ương V: Bước đi chiến lược để nâng cao chất lượng

Ngày đăng: 29/11/2018 06:03
Tạp chí GTVT - Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng GTVT Trung ương V đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Bộ GTVT phê duyệt, Nhà trường đã và đang tập trung mọi nguồn lực để nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý; đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

         

          Những ngày đầu mới thành lập, từ chỗ chỉ đào tạo cán bộ cho ngành GTVT với 3 chuyên ngành đào tạo chính là Cơ khí, Cầu đường, Vận tải, sau hơn 40 năm xây dựng và phát triển, đến nay Nhà trường đã đủ điều kiện và năng lực đào tạo 13 chuyên ngành bậc Cao đẳng thuộc các ngành: Công nghệ kỹ thuật giao thông, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng và kế toán; 7 ngành bậc Trung cấp chuyên nghiệp; 19 nghề trình độ Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng và 17 chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ trong lĩnh vực GTVT.

          Nhằm nâng cao chất lượng đầu ra, Nhà trường đã tổ chức việc xây dựng, thẩm định các chương trình đào tạo theo chuẩn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nhận được sự tham gia đóng góp tích cực từ các doanh nghiệp đối tác. Trong năm 2018, Nhà trường tiếp tục thực hiện việc chỉnh lý 22 chương trình đào tạo và các đề cương môn học, mô-đun phù hợp thực tế, triển khai xây dựng 4 chương trình liên thông và nghiên cứu xây dựng một số chương trình đào tạo mà ngành GTVT cần, phù hợp với năng lực của Trường và định hướng phát triển của xã hội.

          Công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp luôn được chú trọng. Nhà trường đã thành lập Hội đồng Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và xây dựng kế hoạch thực hiện tự kiểm định chất lượng Nhà trường năm 2018 theo Quyết định số 245/QĐ-CĐGTVTTW V ngày 26/3/2018. Hiện nay, Trường đang xây dựng mô hình đảm bảo chất lượng theo quy định tại Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH về Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; phổ biến kế hoạch kiểm định đến các đơn vị thuộc Trường để tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện tự kiểm định của đơn vị mình, trình Hiệu trưởng phê duyệt và phân công thành viên Hội đồng Kiểm định phụ trách theo từng chỉ số, tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định. Hoàn thành việc lập kế hoạch tổng thể về xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng của Trường cho từng năm, giai đoạn 2018 - 2020.

          Kết quả kiểm định chất lượng chương trình đào tạo do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đánh giá (số chương trình, tên chương trình đào tạo đã được kiểm định). Công tác kiểm định chất lượng giáo dục luôn được lãnh đạo Nhà trường xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đánh giá, xác định mức độ thực hiện các mục tiêu, chương trình, nội dung đào tạo của Nhà trường trong từng giai đoạn, giúp Nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, tiến tới xây dựng Trường thành trường đào tạo nghề chất lượng cao.Bên cạnh đó, Trường Cao đẳng GTVT Trung ương V xác định công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm trong đào tạo. Những năm qua, Nhà trường đã đẩy mạnh tư vấn giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên. Chỉ tính riêng năm 2018, có 15 doanh nghiệp tuyển dụng việc làm với nhu cầu là 6.083 vị trí việc làm có sự hợp tác với Nhà trường. Số liệu khảo sát tình hình việc làm năm học 2017 - 2018 cho thấy, tổng số học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp 100% đều có việc làm, 85% có việc làm đúng chuyên môn sau một năm tốt nghiệp được doanh nghiệp đánh giá cao (nghề Công nghệ kỹ thuật cơ khí đạt 100%).

          Bên cạnh đó, Nhà trường cũng rất chú trọng chất lượng sinh hoạt chuyên môn, chất lượng giờ dạy, học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo. Các đơn vị đã xây dựng kế hoạch cử giảng viên đi thực tế, học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng nghề; tập trung đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trẻ theo định hướng ngành nghề phát triển. Trong các nhiệm vụ cơ bản trên thì công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giảng viên là nhiệm vụ quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định đến chiến lược phát triển của Nhà trường.

          Với tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng, Nhà trường đang tập trung đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục với mô hình đào tạo đa ngành, đa cấp các lĩnh vực đào tạo, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành GTVT và đất nước.

Theo Nam Cường (Tạp chí GTVT)

http://www.tapchigiaothong.vn/truong-cao-dang-gtvt-trung-uong-vbuoc-di-chien-luoc-de-nang-cao-chat-luong-d68492.html?fbclid=IwAR1k6lS1HSmw27Wo60f5qfsrATe55cKJVApc8VxUYubJ1kfWFdayCXJ38iw

Tin khác
Liên kết website
Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II thế nào?

 • 60%
  124
 • 60%
  312
 • 60%
  402
 • 60%
  56
Thống kê truy cập
Đang Online
7
Hôm nay
514
Trong tháng
10,634
Tổng truy cập
111,917,066