Website Trường Cao Đẳng Giao thông Vận Tải Trung Ương V (Tên cũ Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II)

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo_Trình độ cao đẳng

Ngày đăng: 31/01/2022 19:20

  QUY TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG_THỰC HIỆN TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

  BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO_TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

A. NHÓM NGÀNH, NGHỀ TRỌNG ĐIỂM CẤP QUỐC TẾ - KHU VỰC ASIAN

 

NGÀNH, NGHỀ

KHOA

CHUYÊN MÔN

TRÍCH YẾU CỦA VĂN BẢN

LINK TẢI

Công nghệ ô tô

Khoa

Cơ khí - Điện

 Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô năm 2019

Đang cập nhật

 Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô năm 2020

Tại đây

 Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô năm 2021

Tại đây

Chế tạo thiết bị cơ khí

Khoa

Cơ khí - Điện

 Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Chế tạo thiết bị cơ khí năm 2019

Đang cập nhật

 Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Chế tạo thiết bị cơ khí năm 2020

Tại đây

 Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Chế tạo thiết bị cơ khí năm 2021

Tại đây

Xây dựng cầu đường bộ

Khoa

Xây dựng cầu đường

  Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Xây dựng cầu đường bộ năm 2019

Đang cập nhật

  Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Xây dựng cầu đường bộ năm 2020

Tại đây

  Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Xây dựng cầu đường bộ năm 2021

Tại đây

Thí nghiệm và Kiểm tra chất lượng cầu đường bộ

Khoa

Xây dựng cầu đường

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Thí nghiệm và Kiểm tra chất lượng cầu đường bộ năm 2019

Đang cập nhật

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Thí nghiệm và Kiểm tra chất lượng cầu đường bộ năm 2020

Tại đây

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Thí nghiệm và Kiểm tra chất lượng cầu đường bộ năm 2021

Tại đây

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Khoa

Xây dựng dân dụng và Công nghiệp

 Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng năm 2019

Đang cập nhật

 Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng năm 2020

Tại đây

 Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng năm 2021

Tại đây

Logistics

Khoa

Kinh tế - Vận tải

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Logistics năm 2019

Đang cập nhật

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Logistics năm 2020

Tại đây

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Logistics năm 2021

Tại đây

(Đang cập nhật dữ liệu)

 

B. NHÓM CÁC NGÀNH, NGHỀ CẤP QUỐC GIA

 

NGÀNH, NGHỀ

KHOA

CHUYÊN MÔN

TRÍCH YẾU CỦA VĂN BẢN

LINK TẢI

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Khoa

Cơ khí - Điện

 Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Công nghệ kỹ thuật cơ khí năm 2019

Đang cập nhật

 Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Công nghệ kỹ thuật cơ khí năm 2020

Tại đây

 Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Công nghệ kỹ thuật cơ khí năm 2021

Tại đây

Điện công nghiệp

Khoa

Cơ khí - Điện

 Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp năm 2019

Đang cập nhật

 Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp năm 2020

Đang cập nhật

 Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp năm 2021

Tại đây

Quản lý xây dựng

Khoa

Xây dựng dân dụng và Công nghiệp

 Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Quản lý xây dựng năm 2019

Đang cập nhật

 Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Quản lý xây dựng năm 2020

Tại đây

Tiếng Anh

Khoa

Cơ bản

 Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Tiếng Anh năm 2019

Đang cập nhật

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Tiếng Anh năm 2020

Đang cập nhật

Dịch vụ pháp lý

Khoa

Sư phạm GDNN

 Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Dịch vụ pháp lý năm 2019

Đang cập nhật

 Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Dịch vụ pháp lý năm 2020

Tại đây

Kế toán doanh nghiệp

Khoa

Kinh tế - Vận tải

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Kế toán doanh nghiệp năm 2019

Đang cập nhật

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Kế toán doanh nghiệp năm 2020

Tại đây

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Kế toán doanh nghiệp năm 2021

Đang cập nhật

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Kế toán doanh nghiệp năm 2021

Tại đây

Kinh doanh thương mại

Khoa

Kinh tế - Vận tải

 Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Kinh doanh thương mại năm 2020

Tại đây

Quản trị kinh doanh xăng dầu và gas

Khoa

Kinh tế - Vận tải

 Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Quản trị kinh doanh xăng dầu và gas năm 2020

Tại đây

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Khoa

Công nghệ thông tin

 Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) năm 2019

Đang cập nhật

 Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) năm 2020

Đang cập nhật

(Đang cập nhật dữ liệu)

 

Tin khác
Liên kết website
Bình chọn

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGÀNH NGHỀ THEO PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN NĂM 2022

 • 60%
  72
 • 60%
  43
 • 60%
  41
 • 60%
  99
Thống kê truy cập
Đang Online
26
Hôm nay
213
Trong tháng
83,943
Tổng truy cập
116,618,503