Website Trường Cao Đẳng Giao thông Vận Tải Trung Ương V (Tên cũ Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II)

Kế hoạch tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo

Ngày đăng: 31/01/2022 18:45

    QUY TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

SỐ, KÝ HIỆU

LOẠI VĂN BẢN

CƠ QUAN BAN HÀNH

TRÍCH YẾU CỦA VĂN BẢN

NGÀY BAN HÀNH

LINK TẢI

../KH-CĐGTVTTW V

Kế hoạch

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

Kế hoạch thực hiện tự kiểm định chất lượng CTĐT năm 2017

09/2017

Tại đây

../KH-CĐGTVTTW V

Kế hoạch

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

Kế hoạch thực hiện tự kiểm định chất lượng CTĐT năm 2018

04/2018

Tại đây

1179/QĐ-CĐGTVTTW V

Quyết định

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

Ban hành Kế hoạch Kế hoạch thực hiện tự đánh giá chất lượng CTĐT Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V năm 2019

09/10/2019

Tại đây

862/QĐ-CĐGTVTTW V

Quyết định

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

Ban hành Kế hoạch tự đánh giá chất lượng GDNN Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V năm 2020

13/7/2020

Tại đây

506/KH-CĐGTVTTW V

Kế hoạch

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

Ban hành Kế hoạch thực hiện tự đánh giá chất lượng GDNN năm 2021

17/5/2021

Tại đây

522/KH-CĐGTVTTW V Kế hoạch Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V Ban hành Kế hoạch thực hiện tự đánh giá chất lượng GDNN năm 2022 22/4/2022 Tại đây

(Đang cập nhật dữ liệu)

Liên kết website
Bình chọn

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGÀNH NGHỀ THEO PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN NĂM 2022

 • 60%
  72
 • 60%
  43
 • 60%
  41
 • 60%
  99
Thống kê truy cập
Đang Online
12
Hôm nay
197
Trong tháng
83,927
Tổng truy cập
116,618,487