Website Trường Cao Đẳng Giao thông Vận Tải Trung Ương V (Tên cũ Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II)

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo_Trình độ trung cấp & Sơ cấp

Ngày đăng: 31/01/2022 19:15

     QUY TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG_THỰC HIỆN TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO_ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

A. NGHỀ TRỌNG ĐIỂM CẤP KHU VỰC ASIAN

 

NGÀNH, NGHỀ

KHOA

CHUYÊN MÔN

TRÍCH YẾU CỦA VĂN BẢN

LINK TẢI

Vận hành máy thi công nền

Khoa

Thực hành công nghệ

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền năm 2019

Đang cập nhật

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền năm 2020

Tại đây

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền năm 2021

Tại đây

(Đang cập nhật dữ liệu)

 

B. CÁC NGÀNH, NGHỀ CẤP QUỐC GIA

 

NGÀNH, NGHỀ

KHOA

CHUYÊN MÔN

TRÍCH YẾU CỦA VĂN BẢN

LINK TẢI

Công nghệ ô tô

Khoa

Cơ khí - Điện

 

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô năm 2019

Đang cập nhật

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô năm 2020

Tại đây

Bảo trì và sửa chữa ô tô

Khoa

Cơ khí - Điện

 Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Bảo trì và sửa chữa ô tô năm 2019

Đang cập nhật

 Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Bảo trì và sửa chữa ô tô năm 2020

Tại đây

 Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Bảo trì và sửa chữa ô tô năm 2021

Tại đây

Điện công nghiệp và dân dụng

Khoa

Cơ khí - Điện

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp và dân dụng năm 2019

Đang cập nhật

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp và dân dụng năm 2020

Tại đây

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp và dân dụng năm 2021

Tại đây

Xây dựng cầu đường bộ

Khoa

Xây dựng cầu đường

 

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Xây dựng cầu đường bộ năm 2020

Tại đây

Thí nghiệm và Kiểm tra chất lượng cầu đường bộ

Khoa

Xây dựng cầu đường

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Thí nghiệm và Kiểm tra chất lượng cầu đường bộ năm 2020

Đang cập nhật

Trắc địa công trình

Khoa

Xây dựng cầu đường

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Trắc địa công trình năm 2020

Tại đây

Kỹ thuật xây dựng

Khoa

Xây dựng dân dụng và Công nghiệp

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật xây dựng năm 2019

Đang cập nhật

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật xây dựng năm 2020

Tại đây

Lập trình Phân tích hệ thống

Khoa

Công nghệ thông tin

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Lập trình Phân tích hệ thống năm 2019

Đang cập nhật

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Lập trình Phân tích hệ thống năm 2020

Đang cập nhật

Hàn

Khoa

Thực hành công nghệ

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Hàn năm 2019

Đang cập nhật

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Hàn năm 2020

Đang cập nhật

Dịch vụ pháp lý

Khoa

Sư phạm GDNN

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Dịch vụ pháp lý năm 2020

Tại đây

Kế toán doanh nghiệp

Khoa

Kinh tế - Vận tải

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Kế toán doanh nghiệp năm 2020

Tại đây

Kinh doanh vận tải đường bộ

Khoa

Kinh tế - Vận tải

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Kinh doanh vận tải đường bộ năm 2021

Tại đây

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO_ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

NGHỀ

KHOA

CHUYÊN MÔN

TRÍCH YẾU CỦA VĂN BẢN

LINK TẢI

Kinh doanh vận tải đường bộ

Khoa

Kinh tế - Vận tải

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Kinh doanh vận tải đường bộ năm 2020

Tại đây

Điện dân dụng

Khoa

Cơ khí - Điện

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Điện dân dụng năm 2020

Tại đây

Quản lý Hạt quản lý đường bộ (Hạt trưởng Hạt quản lý đường bộ)

 Khoa

Xây dựng cầu đường

  Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Quản lý Hạt quản lý đường bộ (Hạt trưởng Hạt quản lý đường bộ) năm 2020

Tại đây

Trắc địa công trình

 Khoa

Xây dựng cầu đường

  Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Trắc địa công trình năm 2020

Tại đây

Tuần tra đường bộ

 Khoa

Xây dựng cầu đường

  Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Tuần tra đường bộ năm 2020

Tại đây

(Đang cập nhật dữ liệu)

 

 

Tin khác
Liên kết website
Bình chọn

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGÀNH NGHỀ THEO PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN NĂM 2022

 • 60%
  72
 • 60%
  43
 • 60%
  41
 • 60%
  99
Thống kê truy cập
Đang Online
8
Hôm nay
103
Trong tháng
83,833
Tổng truy cập
116,618,393