Website Trường Cao Đẳng Giao thông Vận Tải Trung Ương V (Tên cũ Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II)

Phân công nhiệm vụ các thành viên BCH Công đoàn trường Cao đẳng GTVT TW V nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày đăng: 21/09/2018 09:57

 

STT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Trình độ

Điện thoại - Email

Nhiệm vụ được phân công

1

Đoàn Việt Hùng

Chủ tịch CĐ

Thạc sỹ

0905.180.281

hungdv@caodanggtvt2.edu.vn

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của Công đoàn Trường;

- Trực tiếp tổ chức thực hiện mảng công việc: Công tác tổ chức, Công tác thi đua khen thưởng, Công tác tài chính, Công tác chính sách;

- Đại diện cho BCH Công đoàn Trường để đề xuất, thảo luận với Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của Công đoàn Trường;

- Tổ chức việc phân công nhiệm vụ và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của từng ủy viên BCH;

- Giải quyết các thắc mắc, kiến nghị của đoàn viên Công đoàn;

- Chỉ đạo lập các báo cáo định kỳ và đột xuất của công đoàn.

- Ký các quyết định về tổ chức, báo cáo, chương trình công tác, các tờ trình, công văn theo quy định.

- Phụ trách Tổ CĐ CSĐT Trần Cao Vân.

2

Trương Thị Thùy Trâm

Phó Chủ tịch CĐ, Trưởng Ban Tài chính

Thạc sỹ

0905.277.550

tramttt@caodanggtvt2.edu.vn

- Tổ chức thực hiện công tác của BCH khi Chủ tịch vắng mặt hoặc ủy quyền;

- Quản lý vấn đề thu chi quỹ Công đoàn Trường;

- Ký QĐ kết nạp đoàn viên, thông báo, các hướng dẫn; Ký các văn bản khác khi được uỷ quyền.

- Phụ trách Tổ CĐ Khoa Kinh tế và Tổ CĐ Khoa Chính trị.

3

Trịnh Hòa

UV Ban Thường vụ, Trưởng Ban VHVN-TDTT

Đại học

0905.193.362

hoat@caodanggtvt2.edu.vn

- Chủ trì tổ chức thực hiện các công tác thuộc mảng “VHVN-TDTT”;

- Phụ trách Tổ CĐ Phòng CTCT&QLHSSV, Tổ CĐ Khoa Cơ Khí và TT THCN;

- Thực hiện công việc khác theo phân công, chỉ định của BCH Công đoàn.

4

Nguyễn Thị Bích Hạnh

UVBCH, Chủ nhiệm UBKT

Đại học

0906.405.646

hanhntb@caodanggtvt2.edu.vn

- Theo dõi thực hiện chế độ chính sách, thực hiện điều lệ công đoàn;

- Ký các văn bản về công tác kiểm tra;

- Tham gia các mảng công việc “Nữ công”, “VHVN-TDTT”;

- Phụ trách Tổ CĐ Phòng QTTB-XDCB và Tổ CĐ Trung tâm đối ngoại;

- Thực hiện công việc khác theo phân công, chỉ định của BCH Công đoàn.

5

Nguyễn Thị Vân Anh

UVBCH, Trưởng Ban Nữ công

Thạc sỹ

0905.609.454

anhntv@caodanggtvt2.edu.vn

- Chủ trì tổ chức thực hiện các công tác thuộc mảng “Nữ công”;

- Phụ trách Tổ CĐ GDTC-Ngoại ngữ và Tổ CĐ Khoa CNTT;

- Thực hiện công việc khác theo phân công, chỉ định của BCH Công đoàn.

6

Nguyễn Văn Hiếu

UVBCH, Trưởng Ban Thi đua - Chế độ chính sách

Thạc sỹ

0983.341.856

hieunv@caodanggtvt2.edu.vn

- Chủ trì tổ chức thực hiện các công tác thuộc mảng “Thi đua và chính sách”;

- Phụ trách Tổ CĐ Phòng TC-HC;

- Thực hiện công việc khác theo phân công, chỉ định của BCH Công đoàn.

7

Trần Minh Hải

UVBCH, Phó Trưởng ban VHVN-TDTT

Thạc sỹ

0979.460.241

haitm@caodanggtvt2.edu.vn

- Tham gia công tác VHVN-TDTT;

- Phụ trách Tổ CĐ Văn hóa-CS chung và Tổ CĐ Khoa XDDD&CN.

- Thực hiện công việc khác theo phân công, chỉ định của BCH Công đoàn.

8

Hoàng Thị Thanh Thủy

UVBCH, Kế toán công đoàn

Đại học

0946.120.849

thuyhtt@caodanggtvt2.edu.vn

- Kế toán công đoàn;

- Phụ trách Tổ CĐ Phòng TC-KT.

- Thực hiện công việc khác theo phân công, chỉ định của BCH Công đoàn.

9

Trần Vang

UVBCH, Trưởng Ban KHCN

Thạc sỹ

0914.082.021

vangt@caodanggtvt2.edu.vn

- Chủ trì tổ chức thực hiện các công tác thuộc mảng “nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật”;

- Phụ trách Tổ CĐ Cầu đường và Tổ CĐ CSCN-TN-Trắc địa;

- Thực hiện công việc khác theo phân công, chỉ định của BCH Công đoàn.

10

Phan Thị Thanh Hảo

UVBCH

Đại học

0906.395.822

haoptt@caodanggtvt2.edu.vn

- Tham gia công tác VHVN-TDTT;

- Phụ trách Tổ CĐ Phòng Đào tạo và Tổ CĐ Phòng KHCN.

- Thực hiện công việc khác theo phân công, chỉ định của BCH Công đoàn.

Tin khác
Liên kết website
Bình chọn

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGÀNH NGHỀ THEO PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN NĂM 2022

 • 60%
  46
 • 60%
  42
 • 60%
  41
 • 60%
  44
Thống kê truy cập
Đang Online
15
Hôm nay
963
Trong tháng
70,913
Tổng truy cập
113,895,505