Website Trường Cao Đẳng Giao thông Vận Tải Trung Ương V (Tên cũ Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II)

HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ ĐỐI VỚI HS-SV

Ngày đăng: 08/06/2017 14:29

TRÍCH NHỮNG HƯỚNG DẪN QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN HỌC

CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP THEO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 12/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 2016

 

I. Đối tượng được hưởng chính sách nội trú

1. HSSV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

2. HSSV người dân tộc thiểu số là người khuyết tật.

3. HSSV là người tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú

4. HSSV người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.

5. HSSV người dân tộc Kinh là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.

II. Trình tự, thủ tục cấp chính sách nội trú

1. Hồ sơ đối với HSSV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo:

- Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú;

- Bản sao Giấy khai sinh;

- Giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

2. HSSV người dân tộc thiểu số là người khuyết tật.

- Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú;

- Bản sao Giấy khai sinh;

- Giấy xác nhận khuyết tật do UBND cấp xã cấp hoặc Quyết định của UBND cấp huyện về việc trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật.

3. Hồ sơ đối với HSSV là người tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú

- Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú;

- Bản sao Giấy khai sinh;

- Bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp THPT, THCS hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

4. Người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.

- Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú;

- Bản sao Giấy khai sinh;

- Giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

- Bản sao có công chứng sổ hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.

* Riêng đối với đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì hàng năm phải nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo để làm căn cứ xem xét miễn, giảm học phí cho học kỳ tiếp theo.

5. Đối với HSSV người Kinh là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền, vùng dân tộc thiểu số

- Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú;

- Bản sao Giấy khai sinh;

- Giấy xác nhận khuyết tật do UBND cấp xã cấp hoặc Quyết định của UBND cấp huyện về việc trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật.

- Bản sao có công chứng sổ hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.

 

 

Liên kết website
Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II thế nào?

 • 60%
  74
 • 60%
  305
 • 60%
  395
 • 60%
  26
Thống kê truy cập
Đang Online
19
Hôm nay
722
Trong tháng
14,685
Tổng truy cập
111,369,591