Website Trường Cao Đẳng Giao thông Vận Tải Trung Ương V (Tên cũ Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II)

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021

Ngày đăng: 29/04/2021 16:31
cập nhật ngày 28.7.2021 và 08.10.2021

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2021 – TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG V

Stt

Tên văn bản

Số hiệu văn bản

File đính kèm

1

Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách nhà nước quý I năm 2021 của Hiệu trường Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

Số 457-QĐ/CĐGTVTTW V ngày 29/4/2021

Quý IA

Quý IB

2

Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách nhà nước quý II năm 2021 của Hiệu trường Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

Số 743-QĐ/CĐGTVTTW V ngày 28/7/2021

Quý IIA

Quý IIB

3

Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách nhà nước quý III năm 2021 của Hiệu trường Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

Số 895-QĐ/CĐGTVTTW V ngày 08/10/2021

Quý IIIA

Quý IIIB

4

Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách nhà nước quý IV năm 2021 của Hiệu trường Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

 

Quý IVA

Quý IVB

Tin khác
Liên kết website
Bình chọn

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGÀNH NGHỀ THEO PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN NĂM 2022

 • 60%
  46
 • 60%
  42
 • 60%
  41
 • 60%
  44
Thống kê truy cập
Đang Online
25
Hôm nay
1,101
Trong tháng
71,051
Tổng truy cập
113,895,643