Website Trường Cao Đẳng Giao thông Vận Tải Trung Ương V (Tên cũ Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II)

Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải Trung Ương V

Phòng Đào tạo

Phòng làm việc
Phòng Đào tạo
Điện thoại liên hệ
02363770363
Email
phongdaotao@caodanggtvt2.edu.vn

Giới thiệu

Cập nhật 12-07-2022

     Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V ngày nay có tiền thân là phòng Giáo vụ trường Trung học Giao thông vận tải V (thành lập ngày 03/9/1976). Đồng hành cùng quá trình xây dựng, phát triển tự hào của Trường, phòng Đào tạo ngày một trưởng thành, vững mạnh, là đơn vị tiên phong trong công tác đổi mới quản lý Giáo dục nghề nghiệp, tiếp nhận xu hướng phát triển giáo dục hiện đại ứng dụng vào trong Nhà trường. Với chuẩn mực “Kiên định, trung thực, trách nhiệm, sáng tạo, chia sẻ và chất lượng”, Phòng Đào tạo vững tin phát huy trọn vẹn tinh thần, trách nhiệm, nhiệt huyết của tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là đơn vị tham mưu đồng thời là đơn vị xây dựng, tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh, công tác quản lý đào tạo góp phần giúp Nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ xã hội, hội nhập Quốc tế và khu vực Asean.

     1. Chức năng

     Phòng Đào tạo là đơn vị tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các mặt công tác: Xây dựng mục tiêu, chương trình, kế hoạch, quy mô và phương thức đào tạo; là đầu mối liên kết các hoạt động đào tạo thành một thể thống nhất, đồng bộ trong Nhà trường; giúp việc cho Hiệu trưởng trong thực hiện công tác tuyển sinh, công tác đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp thuộc lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp, công tác liên kết đào tạo VHPT và phối hợp với các đơn vị trong triển khai liên kết đào tạo, hợp tác với doanh nghiệp.

     2. Nhiệm vụ

     1. Chủ trì tham mưu trình Hiệu trưởng: phương hướng, phát triển của Trường về mục tiêu đào tạo, trình độ đào tạo, cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo. Phối hợp cùng các đơn vị trong Trường thực hiện việc mở ngành, nghề đào tạo mới; xây dựng, chỉnh lý các chương trình đào tạo; xây dựng các dự án, đề án; liên kết trong công tác đào tạo, thực hiện các dự án, nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo, cơ sở sản xuất, đảm bảo cơ cấu ngành nghề phù hợp với nhu cầu xã hội.

     2. Chủ trì tham mưu trình Hiệu trưởng: phương án và thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, dự báo trong hoạt động tuyển sinh, đào tạo của Trường trên cơ sở nắm bắt nhu cầu sử dụng nhân lực, điều tra về việc làm của HS-SV sau khi tốt nghiệp, chiến lược phát triển Trường, ngành... theo từng giai đoạn.

     3. Chủ trì tham mưu trình Hiệu trưởng ký duyệt và ban hành: xây dựng các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các quy định, quy chế về công tác đào tạo trên cơ sở các Thông tư, văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành.

     4. Chủ trì tham mưu trình Hiệu trưởng: phối hợp với các đơn vị tổ chức các hội thảo khoa học về đổi mới xây dựng mục tiêu chương trình, phương pháp giảng dạy, hướng dẫn học tập cho HS-SV hoặc Hội nghị chuyên đề về công tác nâng cao chất lượng đào tạo, Hội nghị Tuyển sinh,...

     5. Chủ trì, tổ chức thực hiện công tác thông tin, tư vấn về tuyển sinh, tư vấn cho Nhà trường tổ chức thi tuyển, xét tuyển và công bố kết quả tuyển sinh theo Quy định.

     6. Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập cho từng khoá học, từng năm học, từng ngành nghề, từng cấp đào tạo trong Trường; Phối hợp với các khoa xây dựng thời khoá biểu, bố trí và điều hành lịch trình giảng dạy - học tập, lịch thi, kiểm tra đánh giá kết thúc môn học, môđun cũng như việc thực hiện kế hoạch theo nội dung chương trình đào tạo đã được duyệt.

     7. Tổ chức đăng ký môn học, môđun của từng trình độ đào tạo, từng khóa, từng kỳ và lập kế hoạch giảng dạy theo từng kỳ (chính, phụ); Giúp Hiệu trưởng trong việc phối hợp với các khoa thực hiện phân công giảng dạy đảm bảo đúng chuyên môn, điều tiết khối lượng đảm bảo chất lượng đào tạo và đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch giảng dạy học tập của các đơn vị trong Trường.

     8. Kiểm tra, giám sát điều kiện dự thi, đánh giá kết thúc môn học, môđun và quá trình cập nhập kết quả học tập trên phần mềm Quản lý đào tạo của các Khoa theo quy định; thực hiện công tác thống kê, báo cáo kết quả xếp loại học tập theo từng kỳ, năm học, và giải quyết các trường hợp bảo lưu kết quả học tập, dừng học tạm thời...

     9. Chuẩn bị Hồ sơ xét điều kiện học tiếp, xét công nhận tốt nghiệp trình Hội đồng liên quan tổ chức họp, tham mưu ban hành Biên bản và Quyết định; tổ chức in ấn và trình Hiệu trưởng ký văn bằng tốt nghiệp cho HSSV đủ điều kiện được công nhận tốt nghiệp theo quy định.

     10. Quản lý, lưu trữ kết quả học tập và hồ sơ của HSSV, lập bảng biểu, sổ quản lý; Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện cấp bảng điểm, giấy chứng nhận về kết quả học tập, cấp phát bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, bản sao văn bằng, chứng chỉ theo quy định.

     11. Phối hợp với Phòng ĐBCL&KHCN, Lãnh đạo các Khoa trong tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động giảng dạy, thực hiện chế độ công tác của nhà giáo; chấp hành quy chế đào tạo và các văn bản quy định về công tác đào tạo liên quan.

     12. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc: lập kế hoạch sử dụng kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước trong công tác đào tạo, bồi dưỡng; Giúp Hiệu trưởng kiểm tra việc thống kê khối lượng thực hiện công tác giảng dạy, giáo dục của nhà giáo; tổng hợp bảng khối lượng hàng năm của nhà giáo trong toàn Trường theo quy định.

     13. Phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc: thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo; xây dựng các đề án, dự án phát triển Nhà trường.

     14. Phối hợp với Trung tâm GDTX hoặc trường THPT theo quyết định của Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng trong tổ chức đào tạo VHPT cho học sinh tốt nghiệp THCS học trung cấp có nguyện vọng học chương trình Giáo dục thường xuyên trình độ THPT (cấp 3).

     15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

     3. Cơ cấu tổ chức

     Cơ cấu tổ chức của Phòng Đào tạo gồm có 01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng và các bộ phận trực thuộc: Tuyển sinh, Kế hoạch, Giáo vụ, Liên kết đào tạo, Văn hóa phổ thông

     Đơn vị hiện nay gồm 10 cán bộ, viên chức, với 100% đội ngũ có trình độ đại học trở lên (Thạc sỹ: 8, Đại học: 2), đảm bảo các điều kiện quy định trong giảng dạy và nghiệp vụ.

     4. Thành tích đạt được

     Tập thể Phòng Đào tạo đã vinh dự  nhận được nhiều phần thưởng với nhiều danh hiệu thi đua cao quý: nhiều năm đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, 5 lần được nhận Bằng khen của Bộ Giao thông vận tải, 1 lần được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiều lần được nhận Bằng khen của UBND Thành phố Đà Nẵng,… Phòng đã 3 lần được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 1997, năm 2008, năm 2010). Đặc biệt, năm 2011, Phòng vinh dự đón nhận “Huân chương Lao động” hạng ba của Chủ tịch nước; 03 Bằng khen danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Giao thông vận tải (năm 2008, 2012, 2013) và nhiều Bằng khen của Bộ Giao thông vận tải, UBND Thành phố Đà Nẵng, …, Nhà trường dành cho cán bộ, giảng viên, viên chức của đơn vị.

     5. Định hướng phát triển

     Phát huy truyền thống vẻ vang của Nhà trường, trong những năm tiếp theo, Phòng Đào tạo tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thiện đội ngũ cán bộ, viên chức của đơn vị giỏi chuyên môn, vững nghiệp vụ, năng động, nhiệt huyết, đoàn kết, sáng tạo, văn hóa để hoàn thành tốt nhiệm vụ, phù hợp với định hướng phát triển Trường, đáp ứng công cuộc đổi mới và hội nhập của đất nước.

Bài viết: Phòng Đào tạo

Liên kết website
Bình chọn

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGÀNH NGHỀ THEO PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN NĂM 2022

 • 60%
  72
 • 60%
  43
 • 60%
  41
 • 60%
  99
Thống kê truy cập
Đang Online
11
Hôm nay
107
Trong tháng
83,837
Tổng truy cập
116,618,397