Website Trường Cao Đẳng Giao thông Vận Tải Trung Ương V (Tên cũ Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II)

Trường cao đẳng giao thông vận tải II

Khoa xây dựng dân dụng & công nghiệp

Phòng làm việc
Đang cập nhật
Điện thoại liên hệ
Đang cập nhật
Email
Đang cập nhật

Giới thiệu

1. Lịch sử hình thành và phát triển:

            Khoa Xây dựng DD&CN là một đơn vị chuyên môn được thành lập trên cơ sở tách ra từ Tổ môn Xây dựng dân dụng và Công nghiệp thuộc Khoa Công trình, theo quyết định số 789/QĐ-TrCĐGTVT II-TH ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Giao thông vận tải II

 

Trong quá trình xây dựng và phát triển, tập thể các Thầy Cô giáo trong Khoa không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tăng cường đi thực tế, tham gia nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp giảng dạy, thay đổi chương trình đào tạo... nhằm góp phần đào tạo ra nhiều cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng nhu cầu xã hội.

2. Cơ cấu tổ chức:

            Khoa gồm có lãnh đạo và 02 Tổ trực thuộc. Khoa hiện có 14 người. Trong đó: 10 Thạc sỹ; 02 đang học Cao học; 02 Đại học.

            - Tổ Chuyên môn: Chịu trách nhiệm về chuyên môn, tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học các học phần chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

            - Tổ Cơ sở chuyên ngành: Chịu trách nhiệm về chuyên môn, tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học các học phần cơ sở chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp và 1 số chuyên ngành khác.

3. Chức năng, nhiệm vụ:

             Khoa Xây dựng dân dụng và Công nghiệp là đơn vị chuyên môn, trực thuộc Ban Giám hiệu. Khoa có chức năng tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, quản lý sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị được giao, giáo dục, rèn luyện HS-SV và thực hiện các mặt công tác khác theo quy định của Nhà trường. Khoa có các nhiệm vụ sau:

            - Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chủ trương công tác của đơn vị đã được Hiệu trưởng phê duyệt. Thực hiện công tác đào tạo theo kế hoạch được giao, nghiên cứu và đề xuất việc mở rộng quy mô, phương thức, ngành nghề đào tạo.

            - Tổ chức nghiên cứu khoa học, thực hiện các dịch vụ khoa học, chuyển giao công nghệ phù hợp với ngành nghề đào tạo theo quy định của pháp luật và theo sự phân cấp của Trường. Thực hiện công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế theo đúng quy định của Nhà nước và của Trường. Lập quy hoạch, và kế hoạch thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, công chức và nhân viên được phân cấp quản lý.

            - Tổ chức cho cán bộ, công chức, nhân viên và người học tham gia các hoạt động xã hội. Tổ chức, chỉ đạo công tác HS-SV của Khoa trên các mặt công tác về tư tưởng, học tập, rèn luyện, phong trào, ...

            - Quản lý, sử dụng tài sản và tài chính đúng mục đích, nguyên tắc và có hiệu quả theo quy định của pháp luật và sự phân cấp của Nhà trường.

            - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

4. Những thành tích đạt được:

     4.1. Đối với tập thể:

            - 04 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

            - 01 bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

            - 01 Giấy khen của BCH Đảng bộ Trường Cao đẳng Giao thông vận tải II.

     4.2. Đối với cá nhân:

            - 01 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Giao thông vận tải.

            - 02 cá nhân được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

            - Nhiều cán bộ, giảng viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đã có nhiều thành tích trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; Có nhiều thành tích trong công tác Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập; Đoàn viên công đoàn xuất sắc; ...

5. Định hướng phát triển:

            - Thực hiện tốt chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường, đề xuất những giải pháp thiết thực góp phần vào sự phát triển của nhà trường nói chung và của Khoa nói riêng.

            - Giữ vững khối đoàn kết, thống nhất trong trong đơn vị, phát huy sức mạnh tập thể, xây dựng Khoa ngày càng lớn mạnh.

            - Coi trọng việc xây dựng và nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu trước mắt cũng như sự phát triển lâu dài.

            - Đẩy mạnh phong trào Nghiên cứu khoa học và học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Động viên các thầy cô trong khoa làm nghiên cứu sinh.

            - Thường xuyên đổi mới chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần, cập nhật kiến thức thực tế vào giảng dạy nhằm đảm bảo đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

Liên kết website
Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II thế nào?

 • 60%
  70
 • 60%
  305
 • 60%
  394
 • 60%
  25
Thống kê truy cập
Đang Online
24
Hôm nay
306
Trong tháng
7,062
Tổng truy cập
111,350,008