Website Trường Cao Đẳng Giao thông Vận Tải Trung Ương V (Tên cũ Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II)

Quyết định công nhận tốt nghiệp năm 2021_Trình độ cao đẳng

Ngày đăng: 13/01/2021 09:21
Cập nhật theo dòng thời gian

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP 

SỐ, KÝ HIỆU

LOẠI VĂN BẢN

CƠ QUAN BAN HÀNH

TRÍCH YẾU CỦA VĂN BẢN

NGÀY BAN HÀNH

LINK TẢI

37/QĐ-CĐGTVTTW V

Quyết định

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

Công nhận tốt nghiệp cho sinh viên khoá tuyển sinh năm 2018  trình độ Cao đẳng - Đào tạo theo phương thức tích luỹ MĐ hoặc tín chỉ

13/01/2021

Tại đây

190/QĐ-CĐGTVTTW V

Quyết định

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

Công nhận tốt nghiệp cho sinh viên khoá tuyển sinh năm 2018  trình độ Cao đẳng - Đào tạo theo phương thức tích luỹ MĐ hoặc tín chỉ

26/02/2021

Tại đây

290/QĐ-CĐGTVTTW V

Quyết định

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

Công nhận tốt nghiệp cho sinh viên khoá tuyển sinh năm 2018  trình độ Cao đẳng - Đào tạo theo phương thức tích luỹ MĐ hoặc tín chỉ

25/3/2021

Tại đây

397/QĐ-CĐGTVTTW V

Quyết định

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

Công nhận tốt nghiệp cho sinh viên khoá tuyển sinh năm 2018  trình độ Cao đẳng - Đào tạo theo phương thức tích luỹ MĐ hoặc tín chỉ

16/4/2021

Tại đây

977/QĐ-CĐGTVTTW V

Quyết định

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

Công nhận tốt nghiệp cho sinh viên khoá tuyển sinh năm 2017, 2018  trình độ Cao đẳng - Đào tạo theo phương thức tích luỹ MĐ hoặc tín chỉ

29/10/2021

Tại đây

Tin khác
Liên kết website
Bình chọn

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGÀNH NGHỀ THEO PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN NĂM 2022

 • 60%
  40
 • 60%
  42
 • 60%
  41
 • 60%
  43
Thống kê truy cập
Đang Online
7
Hôm nay
299
Trong tháng
130,677
Tổng truy cập
113,635,800