Website Trường Cao Đẳng Giao thông Vận Tải Trung Ương V (Tên cũ Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II)

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về Bảo đảm chất lượng

Ngày đăng: 31/01/2022 14:34

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG  

SỐ, KÝ HIỆU

CƠ QUAN BAN HÀNH

NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU CỦA VĂN BẢN

49/2018/NĐ-CP

Chính phủ

30/3/2018

 Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

2222/QĐ-TTg

Thủ tướng Chính phủ

30/12/2021

 Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

2239/QĐ-TTg

Thủ tướng Chính phủ

30/12/2021

 Phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

01/2017/QĐ-TTg

Thủ tướng Chính phủ

17/01/2017

Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân

18/2017/QĐ-TTg

Thủ tướng Chính phủ

31/5/2017

Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với giáo dục đại học

617-NQ/BCSĐ

Ban cán sự Đảng

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

28/12/2018

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030

42/2011/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

29/12/2011

 Quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề

3378/LĐTBXH-TCDN

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

12/9/2014

 Hướng dẫn nội dung và mức chi đối với hoạt động tự kiểm định chất lượng dạy nghề

28/2017/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

15/12/2017

 Quy định về xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

15/2017/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

08/6/2017

Quy định về tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp đã thống nhất quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp

1845/TCDN-KĐCL

Tổng Cục dạy nghề

24/7/2017

Hướng dẫn tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2017

454/TCGDNN-KĐCL

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

25/03/2019

Hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn KĐCL chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng

453/TCGDNN-KĐCL

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

25/03/2019

Hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trường cao đẳng

452/TCGDNN-KĐCL

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

25/03/2019

Hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp

496/QĐ-LĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

05/5/2020

Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2020 - 2025

822/LĐTBXH-TCGDNN

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

11/3/2020

Hướng dẫn nội dung và mức chi hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

35/2021/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

30/12/2021

 Quy định tiêu chí và quy trình đánh giá, công nhận trường cao đẳng chất lượng cao

34/2021/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

30/12/2021

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

16/2021/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

08/11/2021

 Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 98 ngành, nghề

15/2021/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

21/10/2021

 Quy định về Điều lệ trường cao đẳng

10/2021/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

10/9/2021

 Ban hành 116 định mức kinh tế - kỹ thuật cho các ngành, nghề về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

05/2021/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

07/07/2021

 Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

56/2021/TT-BTC

Bộ Tài chính

24/6/2021

 Hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục thường xuyên.

Liên kết website
Bình chọn

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGÀNH NGHỀ THEO PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN NĂM 2022

 • 60%
  72
 • 60%
  43
 • 60%
  41
 • 60%
  99
Thống kê truy cập
Đang Online
18
Hôm nay
269
Trong tháng
83,999
Tổng truy cập
116,618,559