Website Trường Cao Đẳng Giao thông Vận Tải Trung Ương V (Tên cũ Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II)

Trường cao đẳng giao thông vận tải II

Khoa Xây dựng Cầu đường

Phòng làm việc
Đang cập nhật
Điện thoại liên hệ
Đang cập nhật
Email
Đang cập nhật

Giới thiệu

1. Lịch sử hình thành và phát triển

Tiền thân của khoa Xây dựng Cầu đường là Trung tâm Công trình được thành lập năm 1992, năm 1999 được đổi tên là Ban Công trình. Khi được nâng cấp lên thành trường Cao đẳng, Khoa Công trình được thành lập năm 2001, đến năm 2012 Khoa được đổi tên thành Khoa Xây dựng Cầu đường đồng thời tách Tổ Xây dựng dân dụng và công nghiệp thành khoa riêng.

Đồng hành với 40 năm xây dựng và phát triển của Nhà trường, các thế hệ thầy cô giáo và học sinh, sinh viên của Khoa luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao góp phần đào tạo ra nhiều thế hệ cán bộ, công chức, viên chức đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong ngành giao thông vận tải và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Cơ cấu tổ chức

Hiện nay Khoa có 04 Tổ môn, quản lý 04 phòng thiết bị - thí nghiệm phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động chuyên môn, thực tiễn khác của giảng viên và học sinh, sinh viên. Tham gia công tác quản lý, điều hành hoạt động của khoa gồm 1 Trưởng khoa, 1 Phó Trưởng khoa và 2 thư ký.

Kế thừa tinh hoa của các thế hệ, hiện nay đội ngũ giảng viên có nghiệp vụ sư phạm, trình độ chuyên cao, đáp ứng được yêu cầu đào tạo, NCKH và hợp tác quốc tế của Nhà trường. Khoa hiện có 36 giảng viên, 01 Tiến sĩ, 34 thạc sỹ, 02 Kỹ sư, trong đó có 02 Giảng viên chính, 7 giảng viên đang theo học nghiên cứu sinh (03 ở nước ngoài, 04 trong nước).

 

Các Tổ môn thuộc Khoa Xây dựng Cầu đường gồm:

- Tổ Cầu: Giảng dạy các học phần chuyên ngành liên quan đến công trình cầu, an toàn lao động.

- Tổ Đường: chịu trách nhiệm về chuyên môn, giảng dạy các học phần chuyên ngành liên quan đến công trình đường và quản lý dự án.

- Tổ Cở sở Chuyên ngành: chịu trách nhiệm về chuyên môn, giảng dạy các học phần cơ sở chuyên ngành Cơ học kết cấu, Kết cấu bê tông, Kết cấu thép, Vật liệu xây dựng.

- Tổ Trắc địa - Thực nghiệm Công trình: chịu trách nhiệm chuyên môn, giảng dạy các học phần trắc địa, thí nghiệm, thực hành: Vật liệu xây dựng, Địa chất cơ đất, khảo sát thiết kế đường và tham gia các hoạt động khác khi được phân công.

3. Chức năng, nhiệm vụ:

Khoa là đơn vị chuyên môn của Nhà trường, có các nhiệm vụ sau:

- Quản lý giảng viên, viên chức và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

-  Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo được trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các học phần; biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu xã hội;

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

- Phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo;

- Phối hợp với phòng Công tác học sinh sinh viên trong thực hiện nhiệm vụ cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm; 

- Liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp trong đào tạo, tiếp thu, chuyển giao công nghệ, tìm kiếm việc làm cho học sinh , sinh viên.

4. Những thành tích đạt được

Hoạt động đào tạo là hoạt động trọng tâm, được các thế hệ giảng viên của Khoa luôn thực hiện với sự nhiệt tình, tâm huyết, trách  nhiệm. Phương pháp giảng dạy, phương pháp thi, đánh giá luôn được chú trọng, đổi mới với hình thức, mức độ, bám sát yêu cầu của thực tế. Giảng viên của Khoa luôn đạt giải cao trong các kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, cấp ngành và toàn quốc.

Hoạt động nghiên cứu khoa học và tham gia các hoạt động thực tế được các giảng viên, sinh viên quan tâm, và có nhiều chuyển biến tích cực. Từ năm 2015 đến nay, có 05 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của giảng viên, 03 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên được nghiệm thu, có hơn 15 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học.

Các giảng viên đã chủ động tham gia các hoạt động thực tế như: Tư vấn thiết kế, giám sát thi công, kiểm định chất lượng công trình… góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, kiến thức thực tiễn. 

Với những hoạt động nổi bật nói trên, Khoa Xây dựng Cầu đường đã nhận được nhiều danh hiệu thi đua: Tập thể lao động xuất sắc, bằng khen của UBND thành phố và nhiều bằng khen, giấy khen khác.

5. Định hướng phát triển

Kế thừa thành quả, truyền thống, kinh nghiệm của 40 năm xây dựng và phát triển, với quyết tâm xây dựng một tập thể vững mạnh đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và định hướng phát triển của Nhà trường, Khoa Xây dựng Cầu đường định hướng phát triển như sau:

Một là tạo bước đột phá trong nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội;

Hai là nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tăng cường kiến thức thực tiễn cho đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu của công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và định hướng phát triển của Nhà trường;

Ba là đẩy mạnh hoạt động NCKH, chuyển giao công nghệ gắn với việc hợp tác với doanh nghiệp và hội nhập quốc tế.

Sự phát triển của Khoa là kết tinh công sức, trí tuệ của các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, viên chức, sự hợp tác, giúp đỡ của quý địa phương, doanh nghiệp và các thế hệ học sinh sinh viên. Chúng tôi bày tỏ sự tri ân sâu sắc và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác của quý vị!

Liên kết website
Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II thế nào?

 • 60%
  70
 • 60%
  305
 • 60%
  394
 • 60%
  25
Thống kê truy cập
Đang Online
17
Hôm nay
212
Trong tháng
6,646
Tổng truy cập
111,349,592