Website Trường Cao Đẳng Giao thông Vận Tải Trung Ương V (Tên cũ Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II)

Trường cao đẳng giao thông vận tải II

Khoa chính trị

Phòng làm việc
Đang cập nhật
Điện thoại liên hệ
Đang cập nhật
Email
Đang cập nhật

Giới thiệu

1. Lịch sử hình thành và phát triển

Khoa Chính trị, tiền thân là Phòng Chính trị (1976 - 1988) được thành lập ngay khi Trường được thành lập (03/9/1976). Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, Khoa có nhiều tên gọi khác nhau: Tổ Mác-Lê (1988 - 1995), Tổ Kinh tế-Chính trị (1996 - 2002), Tổ bộ môn Chính trị (2002 - 2007). Trước yêu cầu đào tạo ngày càng tăng về chất lượng và số lượng, ngày 05 tháng 02 năm 2007 theo Quyết định số 78/QĐ-TH của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải II, Tổ bộ môn Chính trị được nâng cấp thành Khoa Chính trị.

Kể từ khi thành lập đến nay, Khoa không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng. Trong quá trình hoạt động, Khoa luôn quan tâm cải tiến biên soạn bài giảng, đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên phù hợp với các trình độ và loại hình đào tạo của Trường.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Khoa Chính trị chịu trách nhiệm trước Nhà trường về công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học các môn khoa học về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Pháp luật, quản lý toàn bộ chương trình, đề cương các môn học, học phần, bố trí giảng dạy, tổ chức kiểm tra và thi các môn lý luận chính trị đối với tất cả các lớp, các hệ đào tạo.

Khoa Chính trị có nhiệm vụ tham gia giáo dục, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; giáo dục chính trị, đạo đức cho học sinh, sinh viên. Tham gia giảng dạy các lớp nhận thức về Đảng, các lớp đảng viên mới cho các Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

3. Nghiên cứu khoa học

Ngoài nhiệm vụ giảng dạy, NCKH cũng là một nhiệm vụ cơ bản mà đội ngũ giảng viên của Khoa Chính trị đã thực hiện. Đội ngũ giảng viên tích cực viết bài tham gia vào các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế, viết bài đăng trên các tạp chí chuyên ngành.

4. Cơ cấu tổ chức

Hiện nay đội ngũ giảng viên khoa Chính trị có 9 giảng viên chuyên trách và 6 giảng viên kiêm nhiệm, 90% cán bộ, giảng viên trong Khoa có trình độ thạc sỹ (1 NCS), được đào tạo cơ bản, giảng dạy đúng chuyên ngành.

Khoa có 2 tổ bộ môn trực thuộc:

- Tổ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

- Tổ Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

5. Định hướng phát triển

- Xây dựng đội ngũ giảng viên có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, nhiệt huyết với công việc.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, phấn đấu nâng cao tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sỹ.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dựng mạnh mẽ công nghệ thông tin cũng như những kiến thức chuyên môn đã nghiên cứu vào giảng dạy.

6. Thành tích đạt được

   Tập thể:

- Nhiều năm liền được công nhận đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

- Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” liên tục từ các năm 2007 đến 2015.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (2014).

- Công đoàn Khoa được Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen (2015).

- Chi bộ nhiều năm xếp loại: Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Cá nhân:

- Nhiều giảng viên được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, của Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh./.

Liên kết website
Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II thế nào?

 • 60%
  70
 • 60%
  305
 • 60%
  394
 • 60%
  25
Thống kê truy cập
Đang Online
16
Hôm nay
210
Trong tháng
6,644
Tổng truy cập
111,349,590